Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada februārī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28

1.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.

1.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Matem.

1.c

Matem.
Dabas.
Lat.val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

3.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

3.c

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.

4.b

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.

4.c

5.a

Teāt. māk.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Teāt. māk.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Diz. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Teāt. māk.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.

5.c

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.

6.b

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.

6.c

Lat.un lit.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Sports

7.a

Dator. -1.gr.
Matem.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Diz. un teh. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Viz. māk. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Dator. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Diz. un teh. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

7.c

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Biol.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh. -2.gr.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

8.a

Soc. zin.
Ķīmija
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Ķīmija
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Biol.

8.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Vēsture
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Biol.

9.a

Pas. vēst.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Angl. val.
Ķīmija
Matem.
Angl. val.

9.b

Ģeog.
Pas. vēst.
Literatūra
Viz. māk.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

10.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Prog. -1.gr.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Vāc.val.

11.a

Matem.
Kult.pam.
Ģeog.
Diz. un teh. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kult.pam.
Vāc.val.

12.a

Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Kultūrol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Kultūrol.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Matem.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis