Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada februārī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28

1.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

1.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.

1.c

Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

2.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

2.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

2.c

3.a

Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

3.c

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Dabas.
Angl. val.

4.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Dabas.

4.c

5.a

Teāt. māk.
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

5.b

Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

5.c

6.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika

6.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.

6.c

Matem.
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.

7.a

Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.

7.b

Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.

7.c

Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.

8.a

Ķīmija
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Fizika
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

8.b

Angl. val.
Ķīmija
Vēsture
Fizika
Matem.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Viz. māk.
Matem.
Pas. vēst.
Angl. val.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

9.b

Viz. māk.
Matem.
Pas. vēst.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

10.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Vāc.val.

11.a

Diz. un teh. -2.gr.
Matem.
Diz. un teh. -1.gr.
Kult.pam.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Vāc.val.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Kult.pam.

12.a

Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Kultūrol.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Vēsture
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis