Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada martā


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31

1.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

1.b

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

1.c

2.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.c

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.c

4.a

Matem.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Soc.zin. un vēs.

4.b

Sp. un ves.
Matem.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Soc.zin. un vēs.

4.c

5.a

Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

5.c

Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit.
Mūzika
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

6.a

Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Inform. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.

6.b

Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Matem.

6.c

Inform.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Matem.

7.a

Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.

7.b

Sp. un ves.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

8.a

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Angl. val.
Sports
Ģeog.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Lat. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Biol.

8.b

Sports
Soc. zin.
Matem.
Pas. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Biol.

9.a

Sports
Ģeog.
Mūzika
Matem.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

9.b

Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Ģeog.
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Viz. māk.
Matem.
Biol.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Matem.
Vāc.val. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Biol.
Vāc.val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

11.a

Fizika
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Sports
Vēsture
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Fizika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

12.a

Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Filoz. -2.gr.
Sports
Kriev. val. un lit.
Matem.
Vēsture
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol. -1.gr.
Ekon. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Biol.
Lat. val. -2.gr.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis